Where do many people nowadays go on holiday ??

People nowadays seem to be sick of overcrowded destination.

Có nhiều khách du lịch ở quê hương của bạn không?

không. Mặc dù có nhiều núi non và bãi biển đẹp mê hồn nhưng quê hương tôi không thu hút được du khách

Where do many people nowadays go on holiday ??

People nowadays seem to be sick of overcrowded destination.

Có nhiều khách du lịch ở quê hương của bạn không?

không. Mặc dù có nhiều núi non và bãi biển đẹp mê hồn nhưng quê hương tôi không thu hút được du khách